ფეხბურთი და პროექტების მართვა

პროექტების მართვას ბევრ სხვადასხვა სფეროში შეხვდებით. ამჯერად გავავლოთ რამდენიმე საინტერესო პარალელი ფეხბურთსა და პროექტების მართვას შორის: ორივეს აქვს კონკრეტული ვადა, […]