ქართული ანდაზები

პროექტების მართვა ქართულ ანდაზებში (ნაწილი II)

გთავაზობთ ქართული ანდაზების მომდევნო სერიას (პირველი ნაწილი იხილეთ აქ), სადაც აშკარად ჩანს, რომ ქართველებს პროექტების მართვის უნარები დიდი ხნის წინ […]

პროექტების მართვა ქართულ ანდაზებში (ნაწილი I)

არსებობს ქართული ანდაზები, რომლებიც ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ იგივე მეთოდოლოგიას აზიარებდა, რასაც დღეს ჩვენ პროექტების მართვისას ვიყენებთ: “მოჩქარეს მოუგვიანდესო” პროექტების […]

ფეხბურთი და პროექტების მართვა

პროექტების მართვას ბევრ სხვადასხვა სფეროში შეხვდებით. ამჯერად გავავლოთ რამდენიმე საინტერესო პარალელი ფეხბურთსა და პროექტების მართვას შორის: ორივეს აქვს კონკრეტული ვადა, […]

დამკვეთის

დამკვეთის გადაწყვეტილების მიღმა

ხშირად პროექტის მენეჯერმა არ იცის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პროექტის ცვლილებებთან დაკავშირებით დამკვეთი. აღნიშნული პროცესი უფრო ნაკლებ მგრძნობელობას ანიჭებს პროექტის […]